144ª S.O. de 23 de setembro de 1986 - parte 2

aaaa

2:09:35.007375